افتخارات باشگاه و جدول گلزنان

افتخارات باشگاه فرهنگی ورزشی هما چاهو

در دهه80 شمسی

تاریخ

عنوان

مربی

2/8/1382

قهرمان جام شهدای کنارو

محمد کمالی زکریا

24/11/1382

نائب قهرمان جام محله چاهو

محمد کمالی زکریا

10/7/1383

قهرمان جام قلات پائین

مرحوم عبداله تبتغ

22/8/1383

قهرمان جام گربند

صالح کمالی

23/11/1383

نائب قهرمان جام تازیان پائین

مرحوم عبدالله تبتغ

8/1/1384

قهرمان جام کشار بالا

مرحوم عبدالله تبتغ

7/5/1384

نائب قهرمان اولین دوره جام وحدت چاهو

صالح کمالی

8/10/1384

مقام سومی جام محمد شمسی -کنارو

مرحوم عبدالله تبتغ

19/3/1385

/ 0 نظر / 23 بازدید