جدول گلزنان

جدول گلزنان تیم فوتبال هما حمزه چاهو از شروع تاسیس تا پایان سال ( 1392 )

Homa.Hamze.Chahoo@Gmail.Com

رتبه

نام گلزنان

تعداد گلهای زده

1

رامین کمالی و محمد امین کمالی

70

2

سعدی حسین پور

68

3

ایمان بیا

64

4

سلیمان جمالی

50

5

فرشاد تبتغ

42

6

علی بهی

37

7

محمد امین کمالی احمد

34

8

محمد جمالی

32

9

حسن کمالی یوسف

30

10

احمد  حسین زاده ـ یوسف کمالی محمد

24

11

یحیی مریخ

21

12

ستار کمالی یوسف

18

13

عبدالعزیز کمالی

16

14

مصطفی اسماعیل

15

15

جابر مدنی

12

16

یوسف کمالی سلیمان ـ مصطفی بهمن جنه

9

17

حامد حسین پور

8

18

هاشم کمالی  ـ فریبرز تبتغ

7

19

مصیب کمالی  ـ احمد جمالی پور

6

20

عبدالعظیم کمالی ـ فاروق اروانه  ـ علی کمالی یوسف ـ محمد امین بهمن جنه

5

21

سعید اختیاری ـ حبیب خیرپیش ـ ابراهیم تباشیر

4

22

سهراب کمالی ـ علی منصوریان ـ شهرام درب ـ محسن شلیل احمدی ـ احمد رئیسی  ـ عمار بیا ـ
محمد رسول کمالی عیسی ـ ابرهیم جلیز

3

23

مصطفی کمالی ملا ـ احمد نور الدینی ـ داوود گچینی نیا

2

24

فاروق آذرخش ـ عبدالرئوف کمالی ـ حسن بهینه ـ مرتضی رئیسی ـ صالح کمالی ـ احمد کمالی ـ بنیامین کمالی ـ اسماعیل جلیز ـ عبدالسلام بادپا ـ تیمور گچینی زاده  ـ شهاب الدین درب ـ مهدی صادقی ـ امید زارعی ـ الیاس آذرخش

1

/ 0 نظر / 35 بازدید