ابراهیم دریایی

 

 

سنگر بان موفق هما

ابراهیم دریایی

متولد 1367 ساکن شهرستان بوشهر در مورخ 01/10/1388 به خانواده هما پیوست و قرارداد 3 ساله با این باشگاه امضاءکرد و اولین بازی رسمی او همراه هما مورخ03/10/1388 مقابل پیروزی ایسین بود .او در 8 بازی متوالی معادل 720 دقیقه سنگر بان چهار چوب هما در بازیهای بخش مرکزی بندر عباس بود که تنها 2 گل از خط دربازه اش عبور کرد و 630 دقیقه متوالی هیچ توپی از خط چهار چوب او نگذ شت .ایشان اولین حضور خود را در رقابتهای دسته یک بخش مرکزی بندر عباس تجربه کرد.و با به دست آوردن این آمار یک رکورد در بخش مرکزی محسوب می شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید