دربی هما زاهد

 

 

 

 

 

هما و زاهد از نگاه تاریخ دربی چاهو

 

روز

تاریخ

هما

زاهد

گلهای هما

گلهای زاهد

جمعه

2/3/1382

0

2

 ------------------------

بهروز بهینه

جمعه

9/3/1382

2

2

سلیمان جمالی

هاشم کمالی-احمد حسین زاده

جمعه

6/4/1382

1

3

سعدی حسین پور(پ

صالح وایمان بیا-جابر مدنی

جمعه

11/7/1382

0

1

 -----------------------

بهروز بهینه

/ 1 نظر / 40 بازدید
فابرگاس

پس اینجور که معلوم شد باید بگیم زاهد سرور هما