مرحوم عبدا... تبتغ

او کسیست که در عرصه بازی از بازیکن با اخلاق تیم چاهو بود و در عرصه مربیگری یه مربی موفق که عنوان های مختلف به فو تبال چاهو به ارمغان آورده.ایشان یکی ازمؤسسان تیم  فوتبال هما چاهو بود  در سال 1382 وی به همراه عده ای از جوانان این روستا وبا همکاری شورای اسلامی روستا با نیت پر و رش جوانان ورزشکار در این روستا، رهبری این باشگاه فرهنگی ورزشی را به عهده گرفت و با در ست داشتن گروهی از جوانان باعث پیشرفت فوتبال این روستا شد و سر انجام پس از تلاش و کوشش در ورزش چاهو در مورخ 11/12/1384 دار فانی را وداع گفت و به دیار آخرت شتافت .و لی زحمات ایشان بی ثمر نماندو در حال حاضر تیم فوتبال هما چاهو به عنوان نماینده بخش مرکزی بندرعباس و نماینده استان هرمزگان به بازیهای کشوری روستایی عشایری راه یافته. میتوان از به دست آواردن عنوانهای که این مربی بهمراه تیم فوتبال هما  دست یافته  در ذیل نام برد

             قهرمان جام قلات پائین

      نائب قهرمان جام فوتسال تازیان پائین

             قهرمان جام کشار بالا

          نائب قهرمان جام وحدت چاهو

             مقام سوم جام محمد شمسی

 

/ 0 نظر / 37 بازدید