مسابقات فوتبال نوجوانان بخش مرکزی

مسابقات فوتبال نوجوانان بخش مرکزی بندرعباس

هما حمزه چاهو  3         شهید دادور محمد شمسی2

زننده گل هما "امیر حسین پیوست - امیر حسین رحیم زاده - محمد اندواه"

این دیدار در مورخه96/5/19 در زمین ورزشی روستای چاهو برگزار شد.

سایر تیم های هم گروه:

نخل گربند

زاهد منتخب چاهو

شهید دادور محمد شمسی

شهدای کنارو

/ 0 نظر / 67 بازدید