اعتراض

اعتراض

پس از پایان بازی هما و بوستانو سر پرست تیم فوتبال هما چاهو اعتراض خود را نسبت به حضور بازیکن تقلبی تیم بوستانو که با نام دیگر در بازی حضور داشت کتباً به هیأت فوتبال شهرستان بندرعباس تحویل داد .

با توجه به مستنداد و مدارک ارائه شده این اعتراض در حال بررسی می باشد .

/ 0 نظر / 26 بازدید