هما در دسته یک لیگ شهرستان

همـــــــا   حمــــــزه  چــــــــاهـــــــــو

ماندن در دسته یک لیگ شهرستان بندرعباس

قرعه به فریاد هما چاهو رسید

پس از شهید کهوری و خورگو سومین تیم هما چاهو در رده سوم گروه ششم قرار گرفت.

باخت هما در مقابل خورگو باعث شد تا هما و دیمیلو هر دو با یک آمار مشابه در رده سوم قرار بگیرن که با قرعه کشی انجام شده شانس و اقبال به سود هما رقم خورد تا هما به عنوان تیم سوم گروه ششم جای بگیرد

از این گروه شهید کهوری - خورگو - هما چاهو به دسته یک لیگ شهرستان راه پیدا کردن و عالمین دیمیلو - نایبند - بوستانو به دسته دو لیگ شهرستان سقوط کردن

/ 0 نظر / 22 بازدید